Tietosuojaseloste

Pidämme huolta henkilötiedoistasi

Macea Oy (”maceakauppa.fi”) on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä.
Tällä tietosuojaselosteella kerromme asiakkaidemme ja potentiaalisten asiakkaiden henkilötietojen käsittelystä. Asiakkaan on hyväksyttävä tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Macea Oy:n palveluita. Asiakkaalla on oikeus muuttaa ja rajata tietojen käyttöä.

Keräämämme tiedot ovat

 • Käyttäjän antamat tiedot
 • Verkkosivun käytöstä kerätyt tiedot
 • Analytiikan avulla johdetut tiedot

Käytämme tietoja

 • Käyttökokemuksen parantamiseen
 • Analytiikkaan
 • Personoidun sisällön tuottamiseen
 • Verkkokaupan kehittämiseen
 • Suostumuksellasi markkinoinnin kohdentamiseen

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Rekisterin rekisterinpitäjä on:
Macea Oy (y-tunnus 1104224-9)
Nuuttilantie 32
15700 Hollola

Henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojasta voit kysyä sähköpostitse asiakaspalvelustamme: asiakaspalvelu@macea.fi

Mitä varten henkilötietojasi kerätään?

Henkilötietoja käsitellään

 • asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen
 • palvelujen tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä palveluiden toteuttamiseen; mm. tilausten toimittamiseen ja laskutukseen.
 • mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa.
 • asiakkaille suunnatussa viestinnässä kuten tiedotus- ja uutisointitarkoituksissa, kohdennetun sisällön tuottamisessa sekä markkinoinnissa.

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse sekä hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun toimivia alihankkijoita.

Käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä myös ”GDPR”) mukaiset perusteet:

 1. rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten
 2. käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä
 3. käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn henkilön ja rekisterinpitäjän välillä olevaan merkitykselliseen ja asianmukaiseen suhteeseen, joka on seurausta siitä, että rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas, ja kun käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana ja asianmukaisen suhteen yhteydessä.

Mitä henkilötietojasi voidaan kerätä?

 • henkilön perustiedot ja yhteystiedot: etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • tilaustesi tiedot: sisältö, seurantatiedot ja tilaushistoriasi
 • maksutiedot sekä laskutustiedot
 • tuotearvostelut
 • käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot
 • kohdennettuun sisältöön käytetyt tiedot
 • markkinointiluvat ja -kiellot

Mistä keräämme henkilötietojasi?

Henkilötietoja kerätään sinulta itseltäsi, kun asioit verkkokaupassamme. Voit antaa tietojasi mm. täyttäessäsi tilauslomakkeen.

Henkilötietoja kerätään ja päivitetään myös sovellettavan lainsäädännön rajoissa yleisesti saatavilla olevista lähteistä, jotka liittyvät rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn henkilön välisen asiakassuhteen toteuttamiseen ja joiden avulla rekisterinpitäjä toteuttaa asiakassuhteiden ylläpitämiseen liittyviä velvollisuuksiaan.

Keräämme tietojasi myös käyttämiesi päätelaitteiden välityksellä evästeiden avulla.

Kuinka kauan säilytämme tietojasi?

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa järjestelmästämme. Tietojen poistaminen on peruuttamaton toimenpide.

Lainsäädäntö asettaa osalle tiedosta velvoitteita pidempiaikaiselle säilytykselle. Esimerkiksi kirjanpitolaki velvoittaa säilyttämään tietoja pidempiaikaisesti.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten käytännesääntöjemme mukaisesti. Lisäksi toteutamme kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

Luovutetaanko tietojasi kolmansille osapuolille?

Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa.

Välitämme tietoja:

 • analytiikka- ja tilastointikumppaneilla
 • tuotesuositus- ja personointikumppaneille
 • sähköpostimarkkinointikumppaneille
 • kuljetusliikkeelle
 • maksunvälittäjälle maksutavan mukaisesti
 • luotonmyöntäjälle maksutavan ollessa luottoyhtiön lasku tai osamaksu
 • tuotteen toimittajalle, kun kyseessä on suoratoimitettava tuote
 • perintäyhtiölle, jos laskut erääntyvät ja päätyvät perintään
 • markkinointikumppaneille, esimerkiksi Googlelle markkinoinnin kohdentamiseen

Asiakkaalla on mahdollisuus rajata tietojen luovuttamista ja käyttöä markkinointi- ja analytiikkatarkoituksiin.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Käytämme sivuillamme Google Analytics -palvelua verkkosivujen optimointiin. Evästeiden luomia tietoja (esimerkiksi selaimen tyyppi, käyttöjärjestelmä, ip-osoite) siirretään Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin. Käytämme sivuillamme Google Ads koversioseurantaa. Käyttäessäsi Google Ads -palvelua henkilötietosi siirretään Yhdysvaltoihin. Voit poistaa konversioseurantaevästeet käytöstä muuttamalla selaimesi asetuksia. Google LLC. -yhtiöön sovelletaan EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -menettelyä, mikä tarkoittaa, että he ovat sitoutuneita noudattamaan EU-maissa sovellettua tietosuojan tasoa. Voit lukea täältä Googlen tietosuojakäytännöistä.

Kuinka suojaamme ja säilytämme tietojasi?

Henkilötietojen asianmukainen säilytys ja suojaaminen on meille tärkeää. Keräämämme tietokannat ovat suojattu palomuurein, salasanoin, ja muiden teknisten keinojen avulla. Tietokannat sekä varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Tietoihin pääsevät käsiksi vain työntekijät, joilla on riittävät valtuudet ja koulutus sekä määritelty tarve henkilötietojen tarkastelemiseen, ja jotka ovat sidottuja asianmukaisiin salassapitoehtoihin, ja jotka käsittelevät henkilötietoja asiakkaan ohjeiden mukaisesti, ellei pakottavassa lainsäädännössä toisin vaadita.

Mitä oikeuksia sinulla on?

Asiakkaana sinulla on oikeus saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista.

Sinulla on oikeus pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisua tai poistamista.

Sinulla on oikeus tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Tämä ei kuitenkaan vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

Evästeet

Käytämme verkkosivuillamme (maceakauppa.fi) evästeitä (cookies), Facebook-pikseleitä ja muita vastaavia tekniikoita, jotta voimme palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin. Tekniikoita käytetään toimintojen toteuttamiseen, personointiin, analytiikkaan sekä markkinoinnin kohdentamiseen.

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka voidaan toimittaa päätelaitteellesi, kun vierailet verkkosivustollamme. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen.

Evästeiden avulla keräämme tietoja käyttämistäsi päätelaitteista ja käyttäytymisestäsi palvelussamme, kuten tietoja siitä, miltä sivulta olet saapunut palveluumme, mitä selainta käytät tai milloin ja mitä palvelun osiota olet selannut. Käytämme evästeitä verkkopalvelumme toiminnallisuuksien mahdollistamiseksi ja käyttäjäkokemuksen kehittämiseen, kävijädatan analysoimiseen, sisältöjen personointiin, ja markkinoinnin kohdentamiseen.

Sinulla on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö kokonaan tai osittain selaimesi asetuksista. Voit halutessasi myös poistaa aiemmin tallentuneet evästeet. Huomaathan, että evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa verkkosivustomme ja palvelujemme niiden osien tai toimintojen käyttämiseen tai jopa estää ne kokonaan.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

Shopping Cart
Scroll to Top